Straling meten in en om het huis: Alles over stralingsmeters

In de omgeving van hoogspanningskabels ontstaan magnetische en elektrische velden. Maar ook elektrische apparaten, zoals televisies, computers en magnetrons geven een bepaalde hoeveelheid straling af, waardoor een elektromagnetisch veld ontstaat.

Wat is elektrische en  magnetische veldsterkte?

Elektriciteit wordt vanuit een energiecentrale naar de gebruiker getransporteerd. Transport over lange afstanden vindt plaats via boven- en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Bij transport van elektriciteit ontstaan magnetische velden. De spanning op de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de draden loopt, is er ook sprake van een magnetisch veld.

De sterkte van het magnetische veld in de buurt van een hoogspanningslijn hangt af van de stroom door de draden, de afstand tot de draden en de fasevolgorde van de draden. De magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in tesla of microtesla (één miljoenste deel van een tesla).

Personen die verblijven in de onmiddellijke omgeving (tot 50 à 100 m) van bovengrondse hoogspanningskabels worden steeds blootgesteld aan zowel een magnetisch en elektrisch veld. Het elektrisch veld van ondergrondse kabels wordt volledig geblokkeerd door de omliggende aarde zodat men in de nabijheid van deze kabels enkel blootgesteld is aan het magnetisch veld.

Veldsterkte meten

Veldsterktemeters meten de elektrische veldsterkte in de ruimte. De elektrische veldsterkste is een ruimtelijke eenheid, die de sterkte van elektrische velden beschrijft. Veldsterktemeters maken deze eenheid zichtbaar. Elk punt in een ruimte heeft een bepaalde hoeveelheid en een bepaalde richting van elektrische velden. De veldmeter kan de veldsterkte met een meter in X-,Y- en Z-richting meten. De eenheid van elektrische veldsterkte is V/m. In de volgende grafiek is zichtbaar welke veldsterkte in welk frequentiebereik van een object uitgestraald wordt.

Om te meten hoe sterk zo’n veld nou precies is gebruiken we vaak een veldsterktemeter, ook wel een stralingsmeter genoemd.

Stralingsmeters bij PCE Brookhuis

In ons assortiment hebben we meerdere meters waarmee magnetische en elektrische velden gemeten kunnen worden. Hieronder stellen we onze bestsellers kort aan je voor:

Stralingsmeter PCE-EMF 823
Stralingsmeter PCE-EMF 823

De stralingsmeter PCE-EMF 823 is speciaal ontworpen om een indicatie te geven van de elektromagnetische straling afkomstig van elektrische apparatuur, zoals televisietoestellen, lampen, computers, stroomkabels en elektrische installaties.
De bediening van deze elektromagnetische stralingsmeter PCE-EMF 823 is erg eenvoudig en kan daarom door iedereen uitgevoerd worden.

Stralingsmeter PCE-EM 29

Ook de PCE-EM 29 is geschikt voor het detecteren van elektromagnetische straling.
In aanvulling hierop is deze stralingsmeter ook geschikt om draadloze (GSM-) stralingen of magnetronstraling te bepalen en heeft de meter een geheugen voor de opslag van 99 meetwaarden.
De meting wordt 3-assig uitgevoerd en de meetwaarden kunnen in verschillende eenheden weergegeven worden op het display.

Stralingsmeter PCE-G28
Stralingsmeter PCE-G28

Tot slot hebben we in ons assortiment nog de veldsterktemeter G28.
Deze meter is speciaal ontworpen voor het meten bij transformatoren en hoogspanningskabels. De G28 voert drie-assige metingen uit. Dit doet deze veldsterktemeter met een hoge nauwkeurigheid, doordat er in drie verschillende meetbereiken gemeten kan worden.

Stralingsmeters getest in praktijk

Wil je zien hoe een meting met één van deze veldsterktemeters in zijn werk gaat?
Kijk dan vooral het filmpje, dat onze collega Rebecca maakte over deze meters!

Enthousiast geworden of wil je meer informatie?

We hopen dat bovenstaande tekst je verder heeft geholpen in je zoektocht naar de juiste veldsterktemeter. Heb je toch nog een vraag of wil je meer informatie? Neem contact op met één van onze medewerkers of bekijk het complete assortiment in onze webshop!

Disclaimer: Wij kunnen geen adviezen geven over de interpretatie van de gemeten straling of de effecten van blootstelling hieraan.

Geluidsoverlast….en nu?
Meet geluidsoverlast met een decibelmeter