pH-meters voor het meten van bodemkwaliteit

pH-meters voor het meten van bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit, je hebt er vast al vaak over gehoord. Je weet mogelijk niet wat een te hoge of te lage pH-waarde kan betekenen. Het kan jouw bedrijf namelijk veel geld kosten. Daarom lees je hieronder hoe een investering in een pH-meter altijd verstandig is.

Onlangs zond KRO NCRV een aflevering van Brandpunt uit, genaamd ‘de Zilte Revolutie’. In deze aflevering werd gesproken over de schade, die verzilting van de bodem wereldwijd veroorzaakt. In het programma werd gesproken met mensen die hard werken, aan manieren om toch gebruik te maken van deze verontreinigde grond. Wat echter ook naar voren kwam, is de schade die door verzilting wordt veroorzaakt. Jaarlijks spreken we wereldwijd over een verlies van ruim 27 miljard dollar. Dit verlies zit voornamelijk in mislukte oogsten en andere vormen van schade, door verzilting van de bodem.

Verzilting constateren met een pH-meter

De pH-waarde van de bodem wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid zout, die zich daarin bevindt. Om deze reden is een pH-meter dan ook uitermate geschikt, om de kwaliteit van jouw grond te bepalen. Hoewel verzilting niet in alle gevallen tegen te gaan is of teruggedraaid kan worden, is het goed om dit te meten. Wanneer de grondkwaliteit de toleranties van de gewassen, planten of dieren op jouw grond overschrijden kan jij namelijk meteen actie ondernemen. Zo voorkom je dat een deel van dat verlies van 27 miljard dollar, jouw verlies is.

Als jij deze koophulp interessant vindt, zijn deze voorgaande blogs waarschijnlijk ook leuk voor jou.
endoscopen
Vind eenvoudig de endoscoop die bij jou past!
5 tips bij aanschaf thermometer
5 handige tips bij aanschaf van een thermometer
pH-meters van PCE

Voor de meeste metingen van bodemkwaliteit kan je onze meters gebruiken. Onze pH-meters maken het mogelijk om pH, Redox en temperatuur te meten, om zo een totaalbeeld te krijgen van de bodemkwaliteit. Om de meetresultaten goed te kunnen interpreteren is het dan ook goed om te weten welke invloed elk van deze te meten waarden heeft, op de kwaliteit van jouw grond.

pH, Redox en Temperatuur

De pH waarde van jouw grond is van grote invloed op het leven, dat zich in de bodem bevindt. Bij waarden lager dan 5,5 gedijen schimmels het beste. Bij pH-neutrale grond zullen bacteriën, regenwormen en ander leven, dat de grondkwaliteit ten goede komt het meeste voorkomen en het beste functioneren. Deze organismen bevorderen de bodemkwaliteit en zorgen ervoor dat gewassen beter groeien. Bij pH-waarden onder 4,8 is het bodemleven vaak al zodanig verstoord dat landbouw erg moeilijk kan blijken.

Redox staat voor het scheikundig principe waarbij elektronen worden uitgewisseld tussen atomen, moleculen en/of ionen. Het woord is samengesteld uit de woorden reductie en oxidatie. Een redoxreactie waarmee de meesten van ons bekend zijn is bijvoorbeeld het roestproces. Onze pH-meters geven de Redox in de bodem aan.

Ook van groot belang voor de bodemkwaliteit is de temperatuur. Onze meters geven deze duidelijk weer. De temperatuur van de bodem is van groot belang voor bodemleven. De eerdergenoemde organismen die de bodem als hun thuis gebruiken, zoals de wormen, functioneren allemaal het beste bij uiteenlopende temperaturen. Wormenactiviteit is bijvoorbeeld het hoogst bij temperaturen tussen de 10 en 20 graden Celsius. Het is daarom goed om te weten wat de temperatuur van de bodem is. Wormen, insecten en bepaalde bacteriën zijn namelijk bevorderlijk voor een gezonde bodem.

Meer weten?

Aan de hand van deze informatie kan je al een goede beslissing nemen, maar als je er toch nog niet helemaal uit komt dan staan wij uiteraard voor je klaar. Je mag ons bellen, mailen of een bericht achterlaten op onze social media kanalen, we proberen je dan zo goed mogelijk te adviseren.

Als je deze blog interessant vond, kijk dan ook eens hieronder.
Budget over ondanks een perfecte begroting?
Kilo – Hoe zwaar weegt het nou werkelijk?