IJken, kalibreren, justeren….wat is het verschil?

Wanneer je gebruik maakt van een weegschaal, wil je natuurlijk dat deze zo nauwkeurig mogelijk is. Gebruik je een weegschaal beroepsmatig? Dan is dit in de meeste gevallen zelfs verplicht. Hier komen vaak de termen ijken, kalibreren en justeren om de hoek kijken. Maar wat betekenen deze termen eigenlijk? En wat is het verschil?

Waarom moeten weegschalen gekalibreerd, geijkt of gejusteerd worden?

Is jouw bedrijf gecertificeerd volgens bijvoorbeeld ISO 9001? Dan mag er binnen het bedrijf alleen geteste apparatuur gebruikt worden. In dit geval moet bekend zijn wat de nauwkeurigheid en afwijking van deze apparatuur is. Hieronder lees je wat het verschil is tussen kalibreren, ijken en justeren.

Wat is een ijking?

Bij een ijking word gecontroleerd of een weegschaal (nog) aan zijn gestelde specificaties voldoet. De nauwkeurigheid wordt gecontroleerd met zogenaamde ‘ijkgewichten’. Wijkt de weegschaal teveel af, dan wordt deze meteen afgesteld, zodat aan de norm wordt voldaan. Tenslotte krijgt de weegschaal een sticker, als bewijs van de doorgevoerde ijking.

Een ijking moet door een erkend ijkingslaboratorium uitgevoerd worden en is verplicht in de volgende gevallen:

– Bij het vaststellen van tarieven, lonen en heffingen
– Bij de productie van geneesmiddelen
– Bij het gebruik als medisch hulpmiddel
– Bij verkoopdoeleinden

Wat is een kalibratie?

Kalibreren betekent dat de afwijking (bias) van een weeg- of meetinstrument wordt vastgesteld. Dit gebeurt door een object te wegen/meten met een bekende grootte, de zogenoemde ‘norm’. De uitkomst van deze meting (de gemeten afwijking) wordt vastgelegd in een kalibratiecertificaat.

Het verschil tussen een kalibratie en ijking is dat er bij een kalibratie niets bijgesteld wordt aan het apparaat. Het kalibratiecertificaat geeft enkel de afwijking weer. Ook wordt een weegschaal bij een kalibratie niet voorzien van een ijksticker. Kijk bij de aanschaf van een weegschaal dus goed, of het voor jouw toepassing noodzakelijk is dat deze geijkt wordt, of dat een kalibratie voldoende is.

Wat is justeren?

Justeren wil zeggen, dat de weegschaal naar aanleiding van een ijking of kalibratie, opnieuw afgesteld wordt. Zo zorg je ervoor dat de weegschaal weer binnen de wettelijke nom afgesteld is. Een extra justage of kalibratie kun je in de meeste gevallen ook tussentijds zelf uitvoeren.

Graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over het ijken, kalibreren of justeren van een weegschaal?

Ga dan naar onze webshop of neem direct contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Nieuw: Weegschaal PCE-ICS 30
Uitgelicht: Weegschalenserie PCE-PS XL