Geluidsoverlast op de werkvloer

Geluidsoverlast op de werkvloer

Slecht horen als gevolg van een te hoog geluidsniveau op de werkvloer behoort tot de meest voorkomende beroepsziekten, en heeft vaak grote maatschappelijke en medische consequenties.
Geluidsoverlast op het werk kan door verschillende bronnen veroorzaakt worden. Zo is er geluidshinder van buiten, geluidshinder op de werkvloer zelf en geluidshinder door bedrijfsactiviteiten.
Langdurig of veelvuldig lawaai kan het gehoor zo erg beschadigen dat iemand er zelfs doof van kan worden. Een beschadiging aan het gehoor herstelt niet meer, het gaat om een blijvend gehoorverlies.

Lawaaislechthorendheid

Lawaaislechthorendheid treedt op als het geluidsniveau (volume) in de gehoorgang te hoog is, onafhankelijk van het feit of dit geluid als mooi of als lawaai wordt waargenomen. Als vuistregel geldt: als het niet mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter, bestaat de kans op het ontwikkelen van lawaaislechthorendheid.

Regelgeving

Voor alle soorten geluidshinder zijn geluidsgrenswaarden opgesteld, die niet overschreden mogen worden. Voor het geluid dat door bedrijfsactiviteiten wordt veroorzaakt, gelden andere waarden dan bijvoorbeeld voor geluid van buitenaf.

Op grond van de Arbo-wet moet de werkgever het maximale doen om schadelijk geluid tijdens het werk te voorkomen. Gelukkig zijn er veel manieren om het ontstaan van schadelijk geluid te voorkomen, bijvoorbeeld door het plaatsen van geluidsisolatie of geluidswerende voorzieningen of het vervangen van oude machines. Verder kan het gebruik van gehoorbescherming ook uitkomst bieden.

Geluidsmeting

Om te weten te komen of het geluidsniveau, bijvoorbeeld op de werkvloer, te hoog is kunt u gebruik maken van een geluidsmeter. Een geluidsmeter geeft het geluidsniveau weer in decibel (dB).
Een geluidsmeter is inzetbaar in diverse gebieden zoals op de werkvloer, bij machinecontroles, op de bouwplaats en bij evenementen, voor het meten van lichte ruis tot aan lawaai. Ook in de particuliere sector kan een geluidsmeter van pas komen, bijvoorbeeld als er sprake is van geluidsoverlast door buren of omliggende bedrijven.
De meeste geluidsmeters in ons assortiment zijn handheld meters, die door een batterij voorzien worden van stroom, waardoor ze mobiel inzetbaar zijn.

Meet direct geluidsoverlast!
Geluidsmeter PCE-322A

Eén van onze bestsellers is de Geluidsmeter PCE-322A.
Deze 4 in 1 multifunctionele meter verenigt een geluidsniveaumeter, een lichtmeter, een vochtigheidsmeter en een temperatuurmeter in één apparaat. Deze alleskunner wordt zowel beroepsmatig zeer veel gebruikt als in de privésector.

Geluidsmeter PCE-MSM 3

Nog een veelgebruikte geluidsmeter in de industrie is de Geluidsmeter PCE-MSM 3. Door de hoge precisie van ± 1,4 dB is deze meter geschikt voor allerlei soorten metingen. De PCE-MSM 3 Geluidsmeter is een professionele geluidsmeter met een eenvoudige bediening. Mobiele metingen zijn geen probleem, aangezien het om een handheld meter gaat.

Geluidsmeter PCE-SDL 1

Deze compacte meter is een geluidsmeter en datalogger in één. Hierdoor kunt u de geluidsmeter PCE-SDL 1 inzetten voor vele toepassingen, waaronder het meten van geluidsoverlast. Met de meegeleverde software en de USB aansluiting, zet u de gegevens in een handomdraai over op uw computer voor verdere analyse.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons gehele assortiment geluidsmeters of bent u benieuwd welke praktische oplossingen wij uw bedrijf kunnen bieden? Ga dan direct naar onze uitgebreide webshop!

Nieuw: Datalogger PCE-KD5-WGH
Nieuw: 2-polige spanningstester PCE-TT2